<dl id="zyegw"></dl>

  <em id="zyegw"><ins id="zyegw"><mark id="zyegw"></mark></ins></em>
  <dl id="zyegw"></dl>
   <em id="zyegw"></em>
   <div id="zyegw"><span id="zyegw"></span></div>

        <em id="zyegw"><ins id="zyegw"></ins></em>
        <em id="zyegw"><ol id="zyegw"><mark id="zyegw"></mark></ol></em>

        <div id="zyegw"></div>

        <dl id="zyegw"></dl>
        <progress id="zyegw"></progress>

        <sup id="zyegw"><ins id="zyegw"></ins></sup>

        
        

          <dl id="zyegw"><ins id="zyegw"><mark id="zyegw"></mark></ins></dl>

           <div id="zyegw"></div>
           <em id="zyegw"></em>

           <sup id="zyegw"><menu id="zyegw"></menu></sup>

            <dl id="zyegw"></dl>

             <dl id="zyegw"></dl>
             <progress id="zyegw"></progress>

             <progress id="zyegw"></progress>
             909人加入学习
             (1人评价)
             入职必备 SVN版本控制工具

             制作完成于2019-02-04

             价格 免费
             课程介绍

             本课程为svn版本控制工具的使用教程;

             ?

             ? ? ? ? 在开发项目时,如果不使用版本管理工具,我们要备份代码需要复制某些文件,甚至整个项目;

             ? ? ? ? 这样既麻烦又浪费磁盘空间,最关键是容易出错;项目一多就会混乱,最后自己也无法控制了;

             ? ? ? ? 但是版本管理工具可以彻底解决这个问题;

             ?

             ? ? ? ? 课程开始会讲解svn运行流程,并带领大家进行svn工具服务端和客户端的安装;

             ? ? ? ? 随后要学习svn服务端的配置,掌握svn的使用,这才是课程的关键所在;

             ? ? ? ? 最后会教大家在eclipse上使用svn以及如何管理maven项目;


             同学们在学习中有任何问题可以私信或留言联系我,祝大家学习愉快!

             山西11选5官网